Πολιτική cookie

Η ελληνική νομοθεσία απαιτεί από τους διαχειριστές ιστοτόπων να ενημερώνουν τους χρήστες σχετικά με τα cookies και άλλες μεθόδους παρακολούθησης που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για την καταγραφή ορισμένων δεδομένων κάθε φορά που οι χρήστες έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο. Δεδομένου ότι ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί επίσης αυτά τα εργαλεία, αυτό το κείμενο εξηγεί τις διαδικασίες που ακολουθούμε για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών.

Τα cookies μπορούν να χωριστούν σε δύο μακρο-κατηγορίες: cookies “τεχνικά” και cookies “προφίλ”.

Τεχνικά cookies. Τα τεχνικά cookies είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για τον αποκλειστικό σκοπό της μετάδοσης μιας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όπως είναι απολύτως απαραίτητο για τον πάροχο μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας που ζητείται ρητά από τον συνδρομητή ή τον χρήστη να παρέχει μια τέτοια υπηρεσία. Δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς και συνήθως εγκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή του ιστότοπου. Τα παρακάτω εξαιρούνται από τα τεχνικά cookies: cookies πλοήγησης ή περιόδου λειτουργίας, τα οποία εγγυώνται την κανονική πλοήγηση και χρήση του ιστότοπου·
  • i cookies ανάλυσης, που εξομοιώνονται με τεχνικά cookies όταν χρησιμοποιούνται απευθείας από τον διαχειριστή του ιστότοπου για τη συλλογή πληροφοριών, σε συγκεντρωτική μορφή, σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και τον τρόπο με τον οποίο επισκέπτονται τον ιστότοπο. Προκειμένου τα cookies αναλυτικών στοιχείων να εξισωθούν με τεχνικά cookies, είναι απαραίτητο να αποκλείεται η δυνατότητα, μέσω της χρήσης τους, να εντοπιστεί άμεσα ο ενδιαφερόμενος.
  • i cookies λειτουργικότητας, τα οποία επιτρέπουν στον χρήστη να πλοηγείται σύμφωνα με μια σειρά επιλεγμένων κριτηρίων, προκειμένου να βελτιώσει την υπηρεσία.
Η προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών δεν απαιτείται για την εγκατάσταση αυτών των cookies.
Cookies προφίλ. Τα cookies προφίλ, από την άλλη πλευρά, στοχεύουν στη δημιουργία προφίλ χρηστών και χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη, που εμφανίζονται κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένος για τη χρήση των cookies, προκειμένου να εκφράσει την ελεύθερη συγκατάθεσή του. Εκτός από αυτή την πρώτη διάκριση, υπάρχει μια ακόμη. Τα cookies, στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι πρώτου και τρίτου μέρους.
Cookies πρώτου μέρους Πρόκειται για cookies που διαχειρίζεται ο κάτοχος του ιστότοπου, ο οποίος διατηρεί τόσο την υποχρέωση παροχής πληροφοριών όσο και την υποχρέωση να υποδεικνύει τις μεθόδους για τον πιθανό αποκλεισμό τους.
Cookies τρίτων. Αυτά είναι cookies τα οποία διαχειρίζεται τρίτο μέρος. Στην περίπτωση αυτή, η υποχρέωση τόσο των πληροφοριών όσο και της ένδειξης των μεθόδων αποκλεισμού του cookie βαρύνει τον τρίτο. Ωστόσο, ο κάτοχος πρέπει να εισάγει τον σύνδεσμο προς τον ιστότοπο τρίτου μέρους στον ιστότοπό του, όπου μπορεί να διαβάσει τις πληροφορίες και τις μεθόδους αποκλεισμού. Στο κάτω μέρος αυτού του κειμένου της πολιτικής cookies βρίσκεται η λίστα των cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας. Σε σχέση με αυτά αναφέρονται οι ακόλουθες πληροφορίες: Όνομα του cookie – Λειτουργία που εκτελείται από το cookieΈνδειξη σχετικά με τη φύση του cookie (πρώτου ή τρίτου μέρους) Ένδειξη των μεθόδων αποκλεισμού του πρώτου μέρους cookie ή, εάν το cookie είναι τρίτου μέρους, ένδειξη του συνδέσμου μέσω του οποίου μπορείτε να φτάσετε στον ιστότοπο τρίτων, για να μπορέσετε να προχωρήσετε στον αποκλεισμό..

Λάβετε υπόψη ότι οποιοσδήποτε αποκλεισμός τεχνικών cookies θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα του ιστότοπου.

Για οποιοδήποτε αίτημα που σχετίζεται με την Πολιτική Cookie αυτού του ιστότοπου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην ακόλουθη διεύθυνση: privacy@radioplatform.gr.

Cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο www.radioplatform.gr

Όνομα
Λειτουργία που εκτελείται από το cookie
Cookie πρώτου ή τρίτου μέρους

Για cookie πρώτου κατασκευαστή: ένδειξη του τρόπου αποκλεισμού του cookie

Για cookie τρίτων: σύνδεσμος προς τον ιστότοπο τρίτων

Google Analytics

Cookies για στατιστικά στοιχεία κυκλοφορίας και πρόσβαση για εσωτερική χρήση
Cookies τρίτων.