Η Πανελληνια Ραδιοφωνικη Πλατφορμα ΑΕ

είναι μια συνεργασία μεταξύ Ραδιοφωνικών σταθμών.

Μια συμμαχία που προσφέρει στους ιδιοκτήτες Ρ/Σ και στους χρήστες απλή, άμεση και καινοτόμο πρόσβαση σε ολόκληρη την on line παρουσία των ελληνικών και κυπριακών ραδιοφωνικών σταθμών.

Η Πανελληνια Ραδιοφωνικη Πλατφορμα ΑΕ αντιπροσωπεύει μεγάλους, μεσαίους και μικρούς, ιδιωτικούς και κρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο.

Διακυβέρνηση

Η διοίκηση της εταιρείας ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 4 μέλη

Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Καρακατσάνης

μέλος ΔΣ

Μαρία Κωστοπούλου

μέλος ΔΣ

Βασίλειος Μαχαίρας

μέλος ΔΣ

Δημήτριος Κωνσταντέλλος